Wanneer geld geluk in de weg staat

 

Meer geld zorgt voor meer vrijheid en minder zorgen. Dat klopt, tot een bepaalde hoeveelheid. Na die hoeveelheid zijn andere factoren belangrijker. Tijdens mijn trainingen merk ik vaak dat geld een remmende factor is voor verandering. Mensen zijn gewend aan hun koopkracht en vinden het vaak belangrijk te blijven stijgen in salaris. Minder werken, voor jezelf beginnen of opnieuw studeren betekent minder salaris. Wat me ook opvalt, is dat naarmate mensen minder voldoening uit hun werk halen, zij hun salaris belangrijker vinden: “Ik vind mijn werk niet meer leuk, dus ik ga loonsverhoging vragen”. Of een ander voorbeeld: “als ik veel geld had zou ik gaan doen wat ik écht leuk vind”. Als ik vervolgens de vraag stel wat datgene dan is, weten zij hier vaak geen antwoord op. Een veelvoorkomende opvatting is wel: “ik moet eerst succesvol zijn om gelukkig te worden”. En die redenering klopt niet: het werkt juist andersom*.

 

Soms staat geld geluk in de weg, en dat is zonde. Om te achterhalen of dit voor jou geldt, moet je eerst jouw relatie met geld onderzoeken. Zo voorkom je dat streven naar meer geld in werkelijkheid ten koste gaat van je geluk.

 

Is er bij jou sprake van geldproblemen of geldzorgen?
Geldproblemen vragen om directe actie. Je moet (meer) geld verdienen of juist meer besparen. Geldzorgen daarentegen zijn gegrond in emotie en verbeelding. Vaak gaan ze over hoe we onszelf vergelijken met anderen. Geldzorgen gaan over onzekerheid en dat los je niet op met meer geld (hooguit tijdelijk). Wat je wél kan doen is de onderliggende ‘angst’ te herleiden. Deze kan betrekking hebben op onzekerheid, succes, status, in het diepe springen etc.

Zie geld slechts als ingrediënt

Vergelijk jezelf niet met mensen met meer geld of een hoger salaris. Geld is slechts één van de ingrediënten om je doelen te behalen. Een juiste houding en weinig geld brengen je veel verder dan veel geld en een slechte houding. Hoeveel waarde je creëert met geld hangt vooral af van creativiteit, tijd, geduld, gezond verstand etc. Kijk naar het (her)inrichten van een huis of het organiseren van een bijzondere vakantie. De ene persoon regelt het met een paar honderd euro terwijl de andere het met duizenden euro’s nog niet voor elkaar krijgt. Hoe meer ingrediënten als tijd en creativiteit je vrij kunt maken, hoe minder belangrijk geld wordt.

 

Hoeveel geld heb je nu écht nodig?

Geld is een ruilmiddel. Behandel het dan ook niet als een doel: geld is slechts een middel om hogere doelen te behalen. Weet je niet wat jouw doelen zijn? Dan hoef je jezelf dus eigenlijk niet blind te staren op ‘meer geld verdienen’. Dus voordat je al je vrije tijd ‘verkoopt’ voor geld beantwoord dan eerst de volgende vragen:

 

  • Wat zijn mijn werkelijke doelen/waar word ik nu echt gelukkig van?
  • Wat heb ik nodig om deze doelen te behalen?
  • Draagt mijn relatie tot geld bij aan het behalen van mijn doelen? Of juist niet?

 

Heb je dit duidelijk? Dan kun je prioriteiten stellen. Dit helpt je om geldzorgen te verminderen en eventuele geldproblemen aan te pakken. Tot slot: onderzoek laat onomstotelijk zien dat een materialistische levensinstelling een negatief effect heeft op je geluk (en bovendien op de planeet). De mens is een optelsom van zijn ervaringen, niet van zijn spullen.

 

* Zie hier een leuke TED talk over dit onderwerp.

Klik op een van onderstaande knoppen om deze blog te delen: