Vaak zie ik mensen die elkaar niet begrijpen: op straat, in de politiek maar ook op het werk. Mensen worden stelliger in hun standpunt, voelen zich niet gehoord én zien de ander niet staan. Gelukkig zijn er toch vaak veel gemeenschappelijke belangen. Het overgrote deel van de miscommunicaties kan dan ook opgelost worden door deze belangen naar boven te halen en het wederzijds begrip te verhogen. Door dieper in te gaan op emoties, coping strategieën maar ook persoonlijke talenten laat ik werknemers en teams beter (samen)werken. Het resultaat: betrokken medewerkers die hun talenten inzetten om gemeenschappelijke doelen te halen.

Waarom doe ik dit werk?
Om mensen zichzelf én anderen beter te laten begrijpen. Hierdoor neemt de kwaliteit van de samenwerking en het werk toe.

Hoe doe ik dit?
Door een spiegel voor te houden en de status quo ter discussie te stellen. Belangrijke elementen binnen mijn trainingen zijn humor, interactieve werkvormen, een directe aanpak en positieve psychologie. Hierdoor kan ik deelnemers ‘wakker schudden’ en snel tot de kern van het probleem komen. Daarnaast zorg ik voor een goede afwisseling van theorie en praktijk zodat deelnemers heel de dag geboeid kunnen blijven.

Wat mag je verwachten?
Afwisselende training en teamcoaching met zichtbare resultaten. Tijdens iedere training maak je een actieplan op individueel of teamniveau. De strategie om deze leerdoelen te halen wordt afgestemd op jullie persoonlijke situatie. Je gaat naar huis met nieuwe energie en concrete acties die je de volgende dag kunt toepassen.

 

Meer over Jorg

Als arbeids- en organisatiepsycholoog geef ik nu zo'n tien jaar training rondom teamontwikkeling, samenwerking en communicatie. Het gaat dan over uiteenlopende onderwerpen als werkdruk, werkplezier, aanspreekcultuur, emotiemanagement, teamontwikkeling of effectief communiceren. Ik heb een uitgebreide trainersopleiding gevolgd aan de Universiteit Utrecht waar ik communicatievaardigheden doceerde. Recent heb ik ook een aanvullende opleiding "Excellent trainen" van Karin de Galan afgerond. Ik geef training aan uiteenlopende doelgroepen, veelal in de maatschappelijke sector: zorg en welzijn, NGO’s en MVO. Hiervoor heb ik me als senior projectmanager bij Medilex gespecialiseerd in gedrag, teamsamenwerking, zelfsturende teams en (modern) leiderschap in de zorg. Gedurende vier jaar was ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van cursussen en congressen rondom deze thema’s. Ook heb ik daar een cursustak ontwikkeld om meer structurele gedragsverandering en zorgverbetering te realiseren bij klanten. Tot slot ben ik al meer dan twaalf jaar, met veel plezier, nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten en goede doelen.

Samenwerkingsverbanden

Goed samenwerken is de basis voor succes. Daarom werk ik samen met twee trainingsbureaus die toonaangevend zijn in hun vakgebied. Deze uitwisseling van kennis en expertise zorgt voor trainingen van optimale kwaliteit en resultaat!