Vaak zie ik mensen die elkaar niet begrijpen: op straat, in de politiek maar ook op het werk. Mensen worden stelliger in hun standpunt, voelen zich niet gehoord én zien de ander niet staan. Gelukkig zijn er toch vaak veel gemeenschappelijke belangen. Het overgrote deel van de miscommunicaties kan dan ook opgelost worden door deze belangen naar boven te halen en het wederzijds begrip te verhogen. Door dieper in te gaan op emoties, coping strategieën maar ook persoonlijke talenten laat ik werknemers en teams beter (samen)werken. Het resultaat: betrokken medewerkers die hun talenten inzetten om gemeenschappelijke doelen te halen.

Waarom doe ik dit werk?
Om meer (werk)geluk te creëren door personen zichzelf en anderen beter te laten begrijpen. 

Hoe doe ik dit?
Door de status quo ter discussie te stellen. Belangrijke kenmerken van mijn trainingen zijn humor, vertrouwen en positieve psychologie. Hierdoor kan ik mensen ‘wakker schudden’ en snel tot de kern van het probleem komen.

Wat mag je verwachten?
Training en begeleiding met concrete en meetbare resultaten. Het leerproces wordt zo veel mogelijk inzichtelijk gemaakt en gemeten. Aan het eind van iedere training formuleer je concrete en realistische doelen. De strategie om deze doelen te halen wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Meer over Jorg

Als arbeids- en organisatiepsycholoog geef ik training en advies op het snijvlak van gedragsverandering, werk en positieve psychologie. Ik heb een trainersopleiding gevolgd aan de Universiteit Utrecht waar ik communicatievaardigheden doceerde. Ik geef training aan uiteenlopende doelgroepen maar ben gespecialiseerd in de maatschappelijke sector: zorg en welzijn, NGO’s en MVO. Als senior projectmanager bij Medilex heb ik me gespecialiseerd in gedrag, teamsamenwerking, zelfsturende teams en (modern) leiderschap in de zorg. Gedurende vier jaar was ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van cursussen en congressen rondom deze thema’s. In mijn laatste jaar heb ik daar een cursustak ontwikkeld om meer structurele gedragsverandering en zorgverbetering te realiseren bij klanten. Tot slot ben ik al meer dan tien jaar, met veel plezier, nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten en goede doelen.

Samenwerkingsverbanden

Goed samenwerken is de basis voor succes. Daarom werk ik samen met twee trainingsbureaus die toonaangevend zijn in hun vakgebied. Deze uitwisseling van kennis en expertise zorgt voor trainingen van optimale kwaliteit en resultaat!