Van stress naar bevlogenheid - verleg de focus

Achter de feiten aanlopen, een gespannen sfeer en onvoldoende tijd voor de cliënt. Het team bezwijkt haast onder de toenemende druk en het verzuim stijgt. Een ander team lijkt hier geen last van te hebben en bloeit juist op. Hoe kan dat?

Teams kiezen vaak uiteenlopende manieren om stress te verminderen. Dit kan variëren van passieve manieren (klagen) tot meer actieve (vergaderen over nieuwe afspraken). In de meeste gevallen gaat men sleutelen aan datgene wat niet goed gaat. Dat werkt vaak demotiverend omdat zaken als werkdruk en veranderingen vaste gegevens zijn.

Wat kunnen we leren van de positieve psychologie als het gaat om werkdruk? Onderzoek laat zien dat zogenoemde ‘energiebronnen’ verhogen beter werkt dan te proberen om werkdruk te verminderen. In bevlogen teams zijn namelijk zowel de taakeisen als energiebronnen hoog. Door energiebronnen te verhogen stijgt o.a. de vitaliteit, creativiteit en toewijding. Hierdoor leert uw team zich ook beter te verhouden tot werkdruk. Wat de 'beste' energiebronnen zijn om aan te sleutelen verschilt uiteraard per persoon en per team.

Wilt u hier meer over leren? Speciaal voor leidinggevenden bieden we een vrijblijvende kennismakingsworkshop. U leert u hoe u ‘energiebronnen’ kunt verhogen binnen uw team en organisatie. Deze workshop wordt gegeven i.s.m. Reset Partner.