Creëer een aanspreekcultuur binnen team en organisatie

Voor teams en leidinggevenden die de aanspreekcultuur willen verbeteren

 

Herken je dit: “wij spreken elkaar niet aan want het is bij ons niet veilig genoeg”? In de meeste teams is het niet veilig genoeg JUIST omdat men elkaar niet aanspreekt! Tijdens deze training leer je hoe je als team weer in de modus komt waarin je elkaar op constructieve wijze aanspreekt zodat werkplezier en kwaliteit toeneemt. Hierdoor worden mensen beter in hun vak en worden irritaties door individuele verschillen juist ingezet als iets positiefs binnen de samenwerking. In drie dagen kom je tot een concreet actieplan voor een prettige aanspreekcultuur. 


Leer ook hoe je op een prettige manier een klimaat van aanspreken en verbeteren creëert!

Er is veel ruimte voor casuïstiek, oefenen en intervisie waardoor je op een prettige manier tot een persoonlijk actieplan komt. Tijdens de cursus krijg je opdrachten om in je eigen praktijk aan te werken.


Het resultaat: 

 • Een helder inzicht krijgen in jouw eigen gedrag en opvattingen
 • Herkennen en doorbreken van belemmerende patronen in het team
 • Weten hoe je elkaar op een duidelijke én zorgvuldige manier feedback geeft
 • Respect voor individuele verschillen in het team en die inzetten als kracht
 • Een goed inzicht hebben in de talenten binnen het team en die benutten
 • Weten waar je staat als team en waar je samen aan wilt werken

Programma

Onderstaand programma is ter illustratie. Programma's worden altijd op maat gemaakt en kunnen dus ook één dag(deel) of juist langer gemaakt worden.

 

Dag 1 
Belemmerende opvattingen, vertrouwen, feedback en confrontaties

 • Kennismaken en casuïstiek inbrengen
 • Elkaar open aanspreken  – wat wordt er van jou als professional verwacht?
 • Concrete en effectieve voorbeelden van andere instellingen
 • Practice what you preach - oefenen met effectief aanspreken met behulp van emotieleer
 • Praktische modellen voor emotiemanagement en onderhandelen
 • Oefenen en persoonlijke actiepunten formuleren

 

Dag 2
Concrete handvatten, oefenen en actieplan opstellen

 • Casuïstiek bespreken – wat ging goed? Wat kon beter?
 • Het brein en gedragsverandering – wat werkt wel en wat werkt niet?
 • Onderhandelen en conflictvaardigheid - conflicthanteringsstrategie Harvard
 • Teamvolwassenheid - waar staan we en wat heeft het team nu nodig?
 • Gedragsnormen concreet en dus bespreekbaar maken met het team
 • Oefenen met feedback geven op een manier die wél werkt
 • Opstellen van een actieplan voor uw team of afdeling

 

Dag 3
Evalueren en bijstellen – heeft het actieplan geleid tot een beter (leer)klimaat?

 • Uitwisselen van ervaringen met het gevolgde actieplan
 • Weerstand en beïnvloeding - oefenen met ingebrachte casuïstiek
 • Doen wat werkt - wat is wel en niet haalbaar binnen jouw organisatie?
 • Positieve psychologie inzetten om mentale weerbaarheid te vergroten
 • Actieplan bijstellen en vormen van tweetallen voor eventuele intervisie ná de cursus 

 

 

Praktisch
Deze cursus wordt incompany of op een van onze locaties gegeven (6 tot 16 deelnemers).

Wil je iemand uitnodigen voor deze training? Klik dan hieronder: