De PRÉ-feedback workshop: een aanpak die wel werkt

De meeste professionals hebben ooit geleerd hoe je feedback moet geven. Toch gebeurt het óf niet óf slecht. Hoe kan dat? Waarom draaien mensen om de hete brei heen? Waarom wordt vaak ‘ja’ gezegd en ‘nee’ gedaan?  Vaak gaat het al mis voordat feedback gegeven wordt. Tijdens deze training leert u aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een goede aanspreekcultuur te krijgen. We kijken naar vertrouwen, opvattingen, onderstroom versus bovenstroom, emotiemanagement en ‘ongeschreven regels’. Doorbreek ‘pappen en nathouden’ en kom tot een effectieve en constructieve aanspreekcultuur!

 

Leer ook eerlijk feedback geven!