De schijf van vijf – een gezonde rolverdeling in het team

Een gezond team bestaat uit verschillende rollen. Deze rollen kunnen elkaar versterken maar ook tegenwerken. Een perfectionist voorkomt fouten terwijl een andere collega zorgt dat een project op tijd wordt afgerond. Om goed samen te werken is het belangrijk te weten welke drijfveren uw collega's hebben, hoe u deze het beste laat samenwerken en hoe u eventuele tekortkomingen opvangt. Vooraf nemen we een test af. Na de workshop weet u wie welke rol inneemt en waarom, hoe u komt tot effectievere samenwerking en waar de krachten liggen van uw team. We maken onder andere gebruik van Transactionele Analyse.