Emotiemanagement - beter omgaan met lastige situaties

Heken je dit: “voor de tiende keer leg je iets uit, ze zeggen ja, ze doen nee”, “achteraf weet ik wat ik fout doe maar op het moment zelf klap ik dicht”, "steeds weer vallen we terug in oude patronen".

 

Vaak wordt ons gedrag beïnvloed door emoties, zonder dat we het doorhebben. Om goed samen te kunnen werken en helder te communiceren is het belangrijk inzicht te hebben in emoties. Het gaat vaak mis als mensen emoties en feiten door elkaar halen. We praten dan langs elkaar heen, herhalen onze standpunten en raken steeds verder gefrustreerd. In deze workshop leer je wat emoties zijn, waarom we emoties hebben, hoe je ze bij jezelf en anderen herkent en hoe je er op een positieve manier mee omgaat.

 

Gedrag is een symptoom, geen oorzaak. Dat is de rode draad door deze workshop. Als we beter begrijpen waar gedrag en met name emoties vandaan komen wordt het vaak al duidelijk waar het mis gaat. Conflicten blijken dan vaak misverstanden, in stressvolle situaties breng je rust, mensen die voor ‘hun eigen hachje’ gaan werken ineens samen en we gaan van polariseren naar communiceren. Kortom; we begrijpen onszelf en elkaar beter en praten weer vanuit gemeenschappelijke belangen. In deze training leert u meer over de evolutie van emoties, hoe de hersenen reageren in stressvolle situaties, wat effectieve interventies zijn om emoties te laten zakken en hoe u komt tot effectieve en probleemloze samenwerking. Afhankelijk van uw wensen wordt er gebruik gemaakt van kennis over het brein, emotiemanagement en het Harvard Onderhandelingsmodel.

 

Toepassingsmogelijkheden:
Bij aanspreekcultuur, feedback, samenwerken/communiceren (in stressvolle omgevingen), vastgelopen (cultuur)veranderingen, presteren onder druk, werken met lastige doelgroepen, burn-out/bevlogenheid, geweldloos communiceren, effectief samenwerken, communiceren over belangen in plaats van standpunten, conflictvaardigheid, polarisatie tussen groepen oplossen etc.