Positieve psychologie: een opfrisser voor uw team

Van klachten naar krachten met behulp van positieve psychologie

 

Achter de feiten aanlopen, een gespannen sfeer en onvoldoende tijd voor de cliënt. "De werkdruk moet omlaag" hoor je vermoeide en soms zelfs cynische collega’s zeggen. Het team bezwijkt haast onder de toenemende druk, het risico op burn-out neemt toe en het verzuim stijgt. Een ander team lijkt hier geen last van te hebben en bloeit juist op. Hoe kan dat?

 

Teams kiezen vaak uiteenlopende manieren om stress te verminderen. Dit kan variëren van passieve manieren (klagen) tot meer actieve (vergaderen over nieuwe afspraken). In de meeste gevallen gaat men sleutelen aan datgene wat niet goed gaat. Dat werkt vaak demotiverend omdat zaken als werkdruk en veranderingen vaste gegevens zijn.

 

In deze workshop maakt u kennis met een benadering die uitgaat van positieve psychologie. Onderzoek laat zien dat zogenoemde ‘energiebronnen’ verhogen beter werkt dan werkdruk proberen te verminderen. Door energiebronnen te verhogen stijgt de vitaliteit, creativiteit en toewijding. Hierdoor leert uw team beter om te gaan met werkdruk. Vooraf meten we uw eigen bevlogenheid. U leert en ervaart hoe u door onze methode meer grip krijgt op uw eigen persoonlijke effectiviteit. Vervolgens onderzoeken we hoe u ‘energiebronnen’ kunt verhogen binnen uw team. Aan het einde formuleert u een paar concrete actiepunten voor uw eigen praktijk. Als basis van deze workshop gebruiken we het Job Demands-Resources model.

 

In het kort: u leert hoe u de focus verlegt van negatieve werkfactoren als stress, psychisch verzuim en burn-out naar de positieve factoren van werk. U zult merken dat het plezier, de voldoening en betekenis in het werk toeneemt en daardoor de kwaliteit van het werk stijgt. 

 

Deze training is een opfrisser voor zowel slecht als goed functionerende teams en organisaties.