Waarom de meeste conflicten niet bestaan: emoties vanuit evolutionair oogpunt

Gedrag is een symptoom, geen oorzaak. Dat is de rode draad door deze workshop. Als we beter begrijpen waar gedrag en met name emoties vandaan komen wordt het vaak al duidelijk waar het mis gaat. Sterker nog, in veel gevallen blijkt er geen eens een écht conflict te zijn. Ook lukt het om dan verder te werken vanuit gemeenschappelijke belangen. In deze training leert u meer over de evolutie van emoties, hoe de hersenen reageren in conflict situaties en hoe u komt tot effectieve en probleemloze samenwerking. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van kennis over het brein en emotiemanagement.